ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٨٠. دووریت دیارەن
دووریت دیارەن چەند ساحیب نێشەن
تۆی دەروون وە خار نێشێوتەر ڕێشەن
هەرچی بوینوون شێوەی تۆ پێشەن
دڵ وە هەتیتەی حەسرەتدا کێشەن
هەر ماهێ نەو بۆ حاڵم پەشێوەن
چون هیلال شێوەی ئەبرۆی تۆش پێوەن
نە شەو ڕاحەتم، نە ڕۆ دڵشادم
شەو زوڵف و ڕۆ ڕووت مەوزۆ ئەو یادم
شمشاد و نەرگس وەنەوشەی چەمەن
سەیرشان ئازار بینایی چەمەن
ئاد مارۆ بە ویر تەرزەکەی باڵات
ئەو دیدەی مەستت، ئێد خاڵی ئاڵات
سۆچنۆم حەسرەت دەردی جیاییت
نەک چون بڵێسەی یادی تەنیاییت
وە مەرگت، دیدەم، هام نە گوزەردا
منیچ لام لای تۆن ئارۆ یا فەردا
موتریب مەقامێ دەردم ناچارەن
ساقیا جامێ دۆس ئینتیزارەن

پەراوێز edit