ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٧٣. خورشیدی سەمای
خورشیدی سەمای شیرین جەماڵان
ڕەشک ئەفزای گرۆی دیدە غەزاڵان
دانەی شەو چراغ خەزانەی هەستی
مەزەی نەشئەی عەشق بادە پەرەستی
دەرگای مەدینەی حوسنی مەحبووبی
نوور ئەفزای دیدەی جەرگەی یەعقووبی
خودا وە تۆش دان باڵای عەرعەری
هەر لایق وە تۆن شێوەی دڵبەری
کاڵای شیرینی وە باڵات بڕیان
تاسی مەحبووبیت نە عاڵەم زڕیان
نیگای خوماریت خەمبارم کەردەن
ژاری ماری دەرد وە دڵدا بەردەن
بە وێنەی نەچیر زامان ئاوەردەم
نێشی گولوولەی خەمباری وەردەم
پەلەپەل پەی گیان نە دەس تۆ بەردەن
پەنام وە پەنای فیراقت کەردەن
ئیسە بێئامان خەستەی هیجرانم
سەر کەردەن هووناو نە تۆی زامانم
نە سەبرم چەنی دووریت مەسازۆ
نە وەسڵت وە مەیل دڵم نەوازۆ
نە یارای خەیاڵ وەساڵی تۆمەن
نە تابی دووری خەیاڵی تۆمەن
دڵ مەندەن نە بەین خۆف و ڕجادا
مەزانۆ ڕاش کام یاوۆ ئەو لادا
مەرتۆ وەکەرەم تەشریف باوەری
یا وە لای وەسڵت ڕابەریش کەری
وەر نە، ئازیزم، قەسەم وە نامەت
سەرگەردان مەبۆ تا ڕۆی قیامەت

پەراوێز edit