ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٦٧. جەرگت لەت لەت بۆ
جەرگت لەتلەت بۆ چەواشەی چەپگەرد
خاڵۆت جیا کەرد، یەکار بێ تۆ کەرد
دیدە، وادەی سەیل هۆنەی هووناوەن
دڵە، وەختی بەزم نۆشای زوخاوەن
وەش ڕەنگی بازەم، سادەی بێڕەنگی
شادی با وەس بۆ، وەختەن دڵ تەنگی
وەشی، وادەت شی وەش ئامای وە خەیر
شەوقە، وە تەوق بای تاکەی هەوای سەیر
مانیایی مەینەت سەرەوکۆی ستەم
مەعدوومیی بەرکۆی سەرەوچێرەی خەم
چ وەختەن دڵەت جە شادی کەیلەن
دەک لێڵاویت بۆ یە وەفا و مەیلەن؟
ئەو چەم بە سورمەی خەمناکی ڕەشتە
چەنی گەشتی دەشت پای ڕەشت سەرگەشتە
هامڕاز ئاخ و داخ، ناڵە نەوای نەی
دڵ کەباب، چەم جام، خەم ساقی، هوون مەی
تۆ ئالوودەی بەزم جەرگەی هامفەردان
کەیفی مەی، سوحبەت گرۆی هامدەردان
ئەو سەبوون سفتەی پڕ داخ بێ پەرداخ
تۆ بۆی شنۆی بای ئێڵاخ نە دەماخ
ئەو تەشنەی ڕای چۆڵ سای گەردەن پڕ گەرد
تۆ سێراو نە پای وەفراوانی سەرد
ملان، سەربەرزان، کۆساران، هەردان
بێشەرتان، جە داخ وەفاتان مەردان
چێشەن ئارایش سەر تا وە دامان
مەر خاڵۆم وە عەزم سەیرتان ئامان؟
مەشنیە چینچین چنوور نەکاوان
توخوا ماتەم بە، هاژەی وەفراوان
چنوور نەکاوان ئەو نەبۆ پەی چێش
هاژەی وەفراوان ئەو نەبۆ پەی چێش
نەسیم وەس بویەر وە کۆساراندا
وەسەن شانای وەڵگ وە دیاراندا
شنۆی ئەو بەرزە، ئەو نەبۆ پەی چێش
لەرزەی سەد تەرزە، ئەو نەبۆ پەی چێش
وە سەدای سەروەش دڵوەش مەزاقان
هەنی نەلەرزۆ کەڵڕەم نە تاقان
سەدای ماردومان ئەو نەبۆ پەی چێش
سەفای کەڵڕەمان ئەو نەبۆ پەی چێش
خاڵخاسان بێئان هەر بار وە لێو بان
هێلانەی دڵان با هەر پەشێو بان
ئەو ئانە پەی دڵ ئەو نەبۆ پەی چێش
ئەو لانە پەی دڵ ئەو نەبۆ پەی چێش
دەخیل هەی دەخیل خاڵۆکەی گیانی
وێت نەی سەفەردا تەنها نەزانی
مەرگی تۆم هەرچەند تەشریف بەردەنی
تەرکی خەڵتە و خاک جەستەم کەردەنی
گیان، دۆسی گیانی، ڕەفێقی ڕاتەن
سورمەی بیناییش تۆزەکەی پاتەن
هەی ڕۆ نەواچی خودا نەکەردە
خەم وەفا و بەینەت نە ویرم بەردە
بادەی بێوادەی فەنام وەردەبۆ
شەرت بۆ، کامین شەرت، یاران کەردەبۆ
تا دڵ جە لەزەت دینت ناکام بۆ
ئەو زەوقە تۆ دیت وەنەم حەرام بۆ
جەستەی خەستەی خار سەودایی خەجڵ
با بەس بۆ، تاکەی، ئەی دڵ وەشیی دڵ؟
چەپگەرد بێفرسەت شانا مۆرەی نەرد
عومرێ بی ئاما، ویەرد، گوزەر کەرد
زەحمەتەن خەلاس جە دووری وەردە
بە هووناو بەیۆ عومری ویەردە

پەراوێز edit