ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٥٧. تەرکی ئینتیزار
تەرکی ئینتیزار حەیات کەردەنم
یانێ ژاری مار دووری وەردەنم
شنۆی ڕەشەبای زووسانی هیجران
سەرچڵەی عەیشم کەردەن وە بوریان
کڵێڵەی خەفەت نە سەرکاوەی دڵ
مەزرەعەی شادیم کەردەن بێحاسڵ
من جە خێڵخانەی مەینەت پاماڵم
کۆن بەینەتدارێ پەرسۆ ئەحواڵم؟
مەر ئازیز وە خەیر تەشریف باوەرۆ
نەی گێجاوی خەم دەسگیریم کەرۆ
بنۆشنۆ وە دڵ سەهبای مەیلی وێش
پەی وەختی مەردەن حەسرەت نەبۆ پێش

پەراوێز edit