ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣٨. باڵای ئاڵای...
باڵای ئاڵای شەنگ سەد بەڵا پێوەن
دووکانچەی شادی دەردینان شێوەن
دڵ مدۆ وە دەم نێشی ئێشەوە
بی وە قەزای سەخت دیدەی وێشەوە

پەراوێز edit