ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٤٧. هەوای زمستان
هەوای زمستان خەمان بەتاڵەن
وەروی هەردی دەرد دەروون خاڵخاڵەن
هاژەی تافی ساف شەتاوگەی شادی
سوب مەیۆ نە گۆش هۆشی ئازادی
بۆی شنۆی شنیای تای چنووری شەوق
مدۆ نە دەماخ پڕ پەرداخی زەوق
کەیفم دا وەشوەش دەستە وەستەی گوڵ
نە گۆشەی کڵاو، نە پای دەشتی دڵ
نیشانەی نەوزۆز وادەی وەهارەن
یا نەشئەی ئامای نامەی نیگارەن
یانێ: ئازیزم یە نامەی تۆ بۆ
یە ڕەشحەی حەیات سەر خامەی تۆ بۆ
ئەی ئەسرینی گەرم تاوتاوە ڕاسەن
ئەی دڵەی پەی من هووناوە ڕاسەن
بییەن ئەی وەفا، وەی ئیستیغناییت
ئەی گەرمیی مۆبەت، وەی ئاشناییت
تاقییەن یاران، یا خاوم دییەن
جە بەدبەختیی وێم یاوەرم نییەن
ڕوخسارێ، وەختێ مەسقەڵ مدا وێش
وە شنۆی پارێز خەیاڵ مەبی ڕێش
ئەسرین جەرگش دەن وە سەر نێشەدا
چەنیش دڵ ئامان، ئامان پێشەدا
ئەو دڵەی وێنەی پەڕەی گوڵ بێگەرد
هەی خەم، هەی نامەرد، چەنیت مەلوول کەرد
ئەوسا ئیستیغنا و قین وە هەم ماوەرد
ئینسان بێپەروا گیان تەسلیم مەکەرد
ئیسە بۆ ئەی تاو هەرس چون سەیلە
ئەی ئیلتیفاتە و ئەی وەفا و مەیلە
ئەی دڵەی نازک خەستەی خەمانە
گۆشدەر و بژنەو، ئەمجار بمانە

پەراوێز edit