ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٤٠. هیجرانت جە تەرح
هیجرانت جە تەرح بادی وەیشوومی
یەکایەک ئەوراق جەسەی مەعدوومی
کەرد وە فەرشی ڕای گوزەرگای یاران
بەرد پەی پای هەردان سارا و کۆساران

پەراوێز edit