ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٣٢. هامدەردان ئامان
هامدەردان ئامان ئەر مەندەن هۆشم
سەدایێ وەشەن مەیۆ نە گۆشم
چمان زیڵەی زەنگ زەواری مەیۆ
زرنگەی قافڵەکەی وەهاری مەیۆ
قافڵەچی ئامان، دادەن دەخیلم
بنەکداری خەم خەیلێ زەلیلم
نە ڕای تیجارەت ئەمیری وەلی
تۆ مایەی ڕەواج عەباس و عەلی
ساتێ قافڵەکەت ساکن نە سەیر بۆ
یەک عەرزێ دێرم: ئۆغرت خەیر بۆ
گێجی زرێوار هەرسم مەوج وەردەن
سارای مەریوان تەمام هەڕ کەردەن
بازەش هەناسەم سوب وەنەش دەرۆ
یەخ کەرۆ قەتار ئاسان بویەرۆ
ئەمجار وە سۆزەن موژەی جۆش وەردەم
سەر نووکی قەڵەم ئاخ سۆراخ کەردەم
وە بەندی دووباد مەینەتی جگەر
بوورازە تاتای جەواڵان یەکسەر
قەیاسەی قایش پۆسەکەی جەستەم
حەڵقەی چەڵەمە پێشەی شکەستەم
ڕەگی تەن تاڵی تاڵوەردەی سێوەنگ
بفەرمان یاران باران بدان تەنگ
زەنگی دڵەی تەنگ زایەڵەی سەدڕەنگ
پێکیای تای دەرد ڕیشەی خەم گوڵەنگ
وزان نە گەردەن بەرزی پێشاهەنگ
بشۆ بدۆ دەنگ فرسەنگ وە فرسەنگ
مەدەد یا عەلی پەی سەفەر کەر مەیل
مەنزڵ وە مەنزڵ تا مەنزڵگەی لەیل
بەڵام هەر خاکێ جەو ئاسانەکەن
گەردی سفتەی گیان هەراسانەکەن
ڕەحمت بۆ وادەی وستەی بارەکەت
نەبۆ وە پاشێل پای قەتارەکەت
جە زیڵەی ئەو زەنگ چون خەبەردارەن
مەیۆ مشناسۆش ئاخر دیارەن
مەپەرسۆ ئازیز پڕ وەفا و بەینەت
کۆن تیجار باشیی سەرقافڵەی مەینەت
واچە مەر نەدیەت نەمامی بێگەرد
چێگە پارچەی گیان پایەندازت کەرد
یادی پایەنداز سەودای سەرش بێ
مامەڵەی پارچەی گیانێوتەرش بێ
بەڵام جە تەئسیر جۆشی بۆتەی دڵ
دەمەی هەناسەی دەروونی پڕ چڵ
سیمی قاڵی هەرس شەوان بێداریش
ئەشرەفیی پاکتاو ڕەنگی ڕوخساریش
ڕووکەش بی وە کفت هوونی گوڵناری
وە مس منمانا جە لای بازاری
بازاڕش کەساس، ڕای بەندەرش بەند
کەس نمەواچۆ سەرمایەش وە چەند
وە بازاڕەدا وە بانگی بێشەرم
مەگێڵاو مەوات وە زایەڵەی گەرم:
مایەم ناڕەواج، دەروونم تەنگەن
قافڵەم تا قام قیامەت لەنگەن

پەراوێز edit