ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
گوم بی چون خورشید ئەو نە پڕتەودا
گوم بی ئەهلی عیلم نە شۆڵەی ئەودا
نار مەکەرد وە سەر دڵ سازانەدا
نادر بی جە ناو هامڕازانەدا
بنویس وە هووناو دڵ نە پەڕەی جەرگ:
نادر شێخ علی پەی تەئریخی مەرگ

پەراوێز edit