ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢١٨. ڕەفیقی مەحرەم
ڕەفیقی مەحرەم عیجز و سروورم
حەکیمەکەی ئێش زامی ناسۆرم
ئاویارەکەی سەوزەی ئارەزووم
دانا بە گردین ڕازی کۆنە و نۆم
دەماخ وە نەشئەی سەر بەرزان کەیل
موڕشیدی میراو سەر جۆی بادەی لەیل
ئەنیسی مەجلیس عەیش و نیشاتم
دەسگیری ڕاگەی هات و نەهاتم
جڵەو کێشی زەوق ئاهووی ڕەوێڵم
بەزمئارای مەجلیس کەمەن وە پێڵم
وە مەرگت یەند خەم جە لام بییەن جەم
لاوی هوون گرتەن پای شەرم مەحکەم
زنجیری مەینەت پای گوریز بەستەن
مارەکەی دووریت ڕیشەی دڵ گەستەن
سامانسام کەردەن دەردەکەی فیراق
بۆی تاڵی دووریم مەیۆ نە مەزاق
جەو ساوە ئازیز لێم نادیارەن
سەیری کائینات نە دیدەم خارەن
ئامۆشۆی یانەم کەردەن ویانە
یەکسانەن جە لام قەوم و بێگانە
ئیلتیجام بە تۆن جای هانامەنی
نە بەیدای هیجران ڕەهنومامەنی
یەکجار تەن خەستەی زار و ڕەنجووریم
دڵ ڕێزە ڕێزەی کاردی مەهجووریم
گرمەی کوورەی دەرد کۆی تاقەت تاوان
بۆی سفتەی جەرگم وە گەردوون یاوان
هەر ڕۆ جەیحوونێ مەڕێزۆ نە چەم
سارای دڵ بییەن وە هووناوی چەم
هەر ساتێ دەردێ سزا مدۆ پێم
یەک ئان زیندەگیم حەرام بییەن لێم
دەخیل تا هاڵا تەن نەویەن وە گەرد
سفتەش نەبەردەن وە ناڵەکەی دەرد
ڕجا کەر ئەحمەد لوتفش بۆ چەنیم
خەجاڵەتی بەرز «کەریم» نەیۆ پێم
وەرنە ها مردم، تۆ بای سڵامەت
با هەر بمانۆ تا ڕۆی قیامەت

پەراوێز edit