ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٠٨. چێش واچۆ مەعدووم
چێش واچۆ مەعدووم خەستەی مەهجووریت
حاڵی دیدە و دڵ جە دەردی دووریت
بدیە بەو دەجلەی بێ کەنارەدا
ڕەوانەن وە بەین بەغدا شارەدا
سەیر کەر ئەو گەرما و شەرارەی تاوە
هوەیدان هامن جەلای بەغداوە
ئەو ئاخر وشکاو ئەسرینی دیدەم
ئێد دما نەفەس دڵەی خەم دیدەم
جەو گەرما و جەو ئاو بەرگوزیدەکەم
تەفتیش کەر حاڵات دڵە و دیدەکەم

پەراوێز edit