ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٠٥. پەیغامی باڵای
پەیغامی باڵای خەمبارەکەی تۆ
خەمیایی حەڵقەی گۆشوارەکەی تۆ
چەند وە سەرگۆشی وە گۆشت ئاوەرد
چون بەدبەخت بیم تۆ گۆشت نەکەرد

پەراوێز edit