ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٠. ئیمساڵ نەو وەهار
ئیمساڵ نەو وەهار چون خەزانی سەرد
بەرگی وەردی باغ مەعدووم بەرد پەی هەرد
مشیۆ تاڵەی من خیلاف ئەنگێز بۆ
وەرنە، کەی؟ کێ دی؟ وەهار گوڵڕێز بۆ
دڵ وە گێجبازیی چەپگەرد بازیش وەرد
جفت ئارەزوو کەرد، چەپگەرد تاق ئاوەرد
بۆی «عەنبەر» نە تۆی دەماخم دوور کەرد
فرسەتش ئاوەرد هەوای وەبای دەرد
نەیچی! وە بێ بەزم یارانی جانی
کام سەفا مەندەن پەی زیندەگانی؟
چون مەزاق تاڵەن جە گردین لاوە
بۆ وە شیرینی یەک دوو نەواوە
یەکێ یەکجاری تاونۆمەوە
ئەو یەک لاونۆم، یاونۆمەوە

پەراوێز edit