ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٩٩. پۆی خەیاتەی فەرد
پۆی خەیاتەی فەرد بۆ عەنبەرینت
دەسڕێسەکەی فیکر بیکری شیرینت
چون ئارەزووی وەسڵ نە تۆی مەحروومی
تەندەبێت وە تان فەردی مەعدوومی
چون شەبەندەڕۆژ سەد تەرزە ڕەنگ دا
تەوەن دان وە تاڵ دێبای فەرەنگدا
پەی دەفعی سەودای دەردی نەمامان
بەرگێ بی پەی دڵ، سەرتا وە دامان
دڵ ئەو بەرگ و بۆی جارانش نەبێ
ڕووی لوای مەجلیس یارانش نەبێ
پۆشتەت کەردەوە ئیحسانت یاوا
دەک هەی دەوڵەمەند یانەت هەر ئاوا
بێباکیم عیللەت دڵ سەردی نییەن
بێمەیلیم جە تەرک هامفەردی نییەن
بەڵام مەسئەلەی فتوای قەزای حەق
نە مەحکەمەی شەرع حاکمی موتڵەق
نەو عەرووسی سۆز وە دڵ پەروەردە
خەرجی گیان وە گیان وە کابین کەردە
وە هەر سێ تەڵاق بایینە کەردەن
یادی ڕجعەتش وە دڵ ناوەردەن
کەم بی شنۆی وەش ئاهی سوب دەمی
وشکاوش ئاما جۆی چەمەی چەمی
بێ سۆزی مەنزڵ دڵ کەرد وە یاتاخ
پەی ئاو و هەواش ئاو ئاه و ئەو داخ
وە بێ من تۆ وێت زیهنت پێ یاوان
خاست فەرماوان دانەت شکاوان:
بێبەدەڵەن عومر خاسش هەر پاسەن
باختش پەی مەعشووق بێبەدەڵ خاسەن

پەراوێز edit