ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٧٩. نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن
نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن
سەرەتای تەڵمیت شیرین ڕازانەن
وەی ڕۆی دمای کۆچ مەجنوون بەختانەن
ناڵەی فەرهادی زامەت سەختانەن
چون شێویا لانەی دڵان پڕ داخان
جۆق جۆق سیاماڵ شین پەی لەیلاخان
سەرعێڵ عەرزم هەن لا بکەرەوە
خێڵخانەی دڵان ها لە بەرەوە
ماڵاتش سەرجەم وە دەرد ئەوگارەن
هەرد و هەوارگەش مافەتەدارەن
دەوڵەتمەندەنی لا بدەر چەنەش
ماڵات و حەشام وێت مەدەر وەنەش
کۆچی خێرت بۆ ئیمساڵ چون ساڵان
تا لای ئێلبەگی ئێلی نەوهاڵان
وەختێ چون ساڵان وە دەروون ئاوەرد
پووشانەی دڵان لەوەڕیای ئەو هەرد
پرسان کۆن؟ چێشەن؟ پووشانەش نامان
چون تاڵان بەردان جواو دەر ئامان
نە دیدەی شادی دیدەنیش خار بی
جە ئاشناییش تاقەت بێزار بی
گێج مەدا سەبوون شارەزووری دڵ
سیروانی هووناو دەروونش گوڵگوڵ
واژاوش مەویەرد نە دەماخ دەم دەم
تاف مەوەست سەراو چەرخی زەڵم چەم
عەدەمش نە پووش هەستی مەکەرد ساف
منمانا چون خەس هەستیش نە ڕووی تاف
هەوای هاژەی تاف بەردەبێ هۆشم
بەڵام ئەی چەند بەیت ئاما نە گۆشم:
ئای بەختم توغیان وێران ماڵیشەن
گەرمەسێری دڵ سیا ساڵیشەن
کۆزی سۆچیای دەروونی پڕ دەرد
ماڵاتی شادیم یەکسەر قڕان کەرد
کزەی ڕەشەبای هەناسانی سەرد
سیاماڵی عەیش تەختە تەختە کەرد
هاوماڵان یاوان بە وارگەی جاران
من بێبارەبەر مەندەی هەواران
جەورەکەی سەرئێل خەم بێشومارەن
خێڵخانەم بەرپێچ تا خێڵ ئەو خوارەن

پەراوێز edit