ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٧٤. نەسیم دووی
نەسیم دووی دەروون چون هەردە جاران
ئیمجار دەر نە کاخ دەماخ یاران
واچە دیم وە چەم دێوانەکەی تۆ
رووش کەردەن نە ڕووی ئاسانەکەی تۆ
نامەی ئایرین دڵسۆزیت یاوا
بڵێسەم وە سای گەردوون سەر ساوا
سۆچنا جەستەی زامەتان خەستە
لابەرد تۆی دەروون دڵەی دەرد گەستە
وەشی و شادی و زەوق پەی ئێمە نییەن
جە دەسمان ڕشتەی ڕاحەتی شییەن
دوژمنیی فەڵەک پێمان قەدیمەن
چەنیمان مەینەت قەدیم نەدیمەن
مەستی بادەی کەف ڕۆزگارانیم
بێهۆشی هیجران قەدیم یارانیم
نە دڵ ئەو دڵەن، نە هۆش ئەو هۆشەن
نە فام ئەو فامەن، نە گۆش ئەو گۆشەن
هەر کاتێ زانای فەڵەک نەردێ شەند
وێنەی هام جامان، جامان وە جا مەند

پەراوێز edit