ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٦٧. نە تۆی حەڵقەی
نە تۆی حەڵقەی زوڵف دڵەی شێت و وێت
شەرتش کەرد هەنی دڵ نەدەرۆ پێت
وەختێ شۆڵەی ڕووت ناگا دا دیار
ئەو قسەی شەو بێ، ئێد شۆڵەی نەهار

پەراوێز edit