ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٥٤. مەنزڵگەی دیدەم
مەنزڵگەی دیدەم ئاوپاشی کەردەن
چەشمەندازی بەرز بێتۆز و گەردەن
شێوەت با بەیۆ ئەر مەیلش بارۆ
بەڵام بویەرۆ ئەر بەد بویارۆ

پەراوێز edit