ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٥٠. منارە سەدای سەڵاش سەد تەرزەن
منارە، سەدای سەڵاش سەد تەرزەن
مزگی، جە شادی دەماخش بەرزەن
مەی نە خوم چون من نە خەم ئەسیرەن
مەیخانە سەفاش خەیلێ دڵگیرەن
لوولەی تەراویح وەشوەش مدۆ دەنگ
بێئاهەنگەن تار تەموورەی ئاهەنەگ
مەرحەبای لیباس تاعەت پۆشانەن
ئەلوەدای کاسکاس بادە نۆشانەن
ساقی، سا سەد جار وە نازت نازوو
هوردەر وە گوڵبانگ سەدای وَامْتازُوا
توڕڕەت نە ڕووی خاڵ جەبین سەراوێز
پیاڵەت چون جام «کەچ دار و مەرێز»
ستارەت نە شەو توڕڕەی قەترانی
هوەیدا و پەنهان شەمس پێشانی
هیلال نە پای شەو نەسیم بۆی نافدا
بنمان نەو شەفەق بادەکەی سافدا
هەی هیلال، هەی عید، خێزۆ جە یاران
وە ڕەغمی گرۆی پەرهێزگاران
شادی دەر وە دڵ لای مەیخاراندا
خەفەت دەر وە جەرگ ڕۆزەداراندا

پەراوێز edit