ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٥. ئاماوە وەهار
ئاماوە وەهار، وەهاری شادی
بۆی عەتری نەسیم غۆنچەی ئازادی
خێڵخانەی خەفەت باربەنیش کەردەن
مەینەت ڕوو نیان وە ماوای مەردەن
خەم وێنەی کەمان قامەت خەم بییەن
هەوارگەی قەدیم نە دەسش شییەن
بەزمی شەوق و عەیش نە دەروون جەمەن
ئانە هیچ نەبۆ نە دەروون، خەمەن
ئینە نەتیجەی دیای باڵای تۆن
نیشانەی ویساڵ خاڵی ئاڵای تۆن
سرووری نەشئەی بادەی وەسڵی تۆن
تەئسیری بۆی عەتر موشکی زوڵفی تۆن
سا پێم دەر، دەی دەی پەی پەی، نەو مەی مەی
لەتایف مەردەم یەکسەر بکەر حەی
تا پەی یارانیچ وە ئیتمینان بۆ
سەرمایەی نیشات دڵحەزینان بۆ

پەراوێز edit