ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٣٩. قیبلەم تۆم نە دڵ
قیبلەم تۆم نە دڵ.. قیبلەم تۆم نە دڵ
تا ڕۆی قیامەت هەر تۆم ها نە دڵ
فیدای شێوەت بام جەمین پەڕەی گوڵ
دڵ جە تاسەی تۆ دایم مدۆ چڵ
ماتم وێنەی سەنگ، زەردم چون خەزان
دایم پێچ مدەو چون ماران گەزان
گەستەی مار خاسەن ساتێ دوو ساتەن
ئەر نەمرۆ زیندەی ڕووی سەر بساتەن
ئەما من دەردم چون دەردەداران
دایم هەر وە سۆن چون گەستەی ماران
جە هیجرانی تۆ هەر سات مەرگمەن
قەترە قەترەی زووخ نە ڕووی جەرگمەن
کاشکی هەر ڕۆ یەک سیا مارێ
هەردوو پام مەگەست چەند جار نەک جارێ
سەر منیام وە سای گڵکۆی تازەوە
چەنی حەسرەتان بێئەندازەوە
نەک بەی تەور دیدەم مەردەی زیندە ڕەنگ
هەر ساتێ سەد جار سەر مدۆم وە سەنگ
پەشێو و مەلوول ئیمان هەردەنان
روێ تا سەد جار پەی تۆ مەردەنان
فیدای وەفات بام یا وەفات نییەن
یا خود بەدکاران مانیعت بییەن
قیبلەم تۆ خودا و گشت پەیغەمەران
ئەگەر مەیلت هەن وێنەی دڵبەران
بکیانە پەرێم گاهێ پەیامێ
بنویسە وە لام دوعا و سەلامێ
با وەس بنیشوو مات و پەشێو حاڵ
با وەس بکێشوو هەناسانی کاڵ
پەی چێش بێمەیلیت کەردەن وە پیشە
گاهێ تۆیچ پەی من ئاهێ بکێشە
باقی والسّلام، قیبلەی میحرابم
بڵێسەش بەرزەن جەرگی کەبابم

پەراوێز edit