ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٣٠. شەماڵ، دارانەن
شەماڵ، دارانەن.. شەماڵ، دارانەن..
زەردی ڕەنگ نە ڕووی وەڵگی دارانەن
تەمەن، گەردەلوول، بادەن، بارانەن
بێزیای وارگەی سەر کۆسارانەن
هەوای سیاماڵ وێنەی جارانەن
پەی سەمتی زەهاو زەردە و یارانەن
هەو هەو و بەو بەو تەڵمیتبارانەن
گەرمی بەزمی نەزم سەر هەوارانەن
نەززارەی ڕای ڕاز شەکەر وارانەن
فەسڵی سەیری سەید میرشکارانەن
چ خێرەن نامەرد مەر جە خاوەنی
بێخۆف جە لوای ڕای زەهاوەنی
شۆ وە لای ئەو شۆخ جەمین پەڕەی گوڵ
دەوای دەردی سەخت پەی دەرمانی دڵ
مدیۆ وە فیرقەی زەلیلانی خێڵ
دیار نییەن مەعدووم لۆنگی خەم وە پێڵ
مەپەرسۆ حاڵم، ئێدش دەر جواو
واچە ئەو فەقیر سفتەی دڵ کەواو
ئانا دەور مدۆ وە شاهۆ کۆوە
وە سزای دووریی دیداری تۆوە
هەریەک چەنی یەک وادەشا کەردەن
وادەشان ڕاسەن تا وە ڕۆی مەردەن
ئەو تا سایەی بەرد، ئەو تا بۆ وە گەرد
ئەو تەم و ئەو خەم، ئەو سەردی، ئەو دەرد
خۆلاسەی کەلام نووری دیدەی دڵ
شیفای ئێش و نێش زامان پێ حاسڵ
سەوزەی حەیاتم ڕستەی وەفای تۆن
ئەر وەفات نەبۆ زیندەگیم جە کۆن؟

پەراوێز edit