ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٢٦. شێخی دەوڵەمەند
شێخی دەوڵەمەند بەهرەی سەرمەدی
یاگەی حەقیقەت جیلوەی ئەحمەدی
جە شەو هەوارگەی فەنا ویەردە
پای هەردەی بەقا یاتاغگە کەردە
موتتەسیف بە وەسف شەئنی و سیفاتی
موشەڕڕەف بە فەیز تەجەللای زاتی
خەلیفەی سەدای أَدْنِ شنەفتە
بەڵەد نە سارای ئەتوار هەفتە
واسیتەی ڕاگەی بەین عیلم و عەین
ساحیب جەناحەین یەعنی ذیالنّورَین
پیری پاک جە گەرد خاکی ناسووتی
مەنزڵگەی سەر بەرز سەر مەلەکووتی
دڵ وە نەوای بەزم جەبەرووت ئاوا
سێراوی سەراو لاهووتی ماوا
جِسْماً لَدَیْنا، رُوْحا لَدَیْهِ
دائیرەی تەمام مِنْهُ إِلَیْهِ
بێتەلوین نە سای تەمکیندا مەکین
رَوَّحَ اللّهُ رُوحَهُ، ئامین
نامەی ڕۆح ئەفزای شیرینت یاوا
دڵ وە مەردومەک دوو دیدەش ساوا
تۆی دەروون وە نوور سەفا دا پەرداخ
بۆی ئاشناییم دا نە ڕووی دەماخ
دەرگای حوقەی لاڵ دانەت شکاوان
جە ڕووی لوتفەوە ئینەت فەرماوان:
«یا کاغەز بڕیان، یا مەڵا مەردەن
یا خۆ عارتەن دۆس وە یاد کەردەن
غەمگین مەنیشە غەم بدەر وە باد
فەڵەک نمازۆ کەس وە خاتر شاد»
ئەوەڵ من کێنان، وجوودم جەکۆن
واچوون دۆسەنان شەرت قەبووڵی تۆن
ئەر وە بێگانە، وەر خوێشم زانی
تۆ حەساوەنی وە هەر چیم وانی
دووەم چون کەسێ گەدایی کێش بۆ
یادی تەوازوع خەسڵەتی وێش بۆ
ئەر بارۆ نە دڵ تەوازوع کەردەن
هەر عادەتی وێش وە جا ئاوەردەن
بەڵام هەر کەسێ شێخی میسالەن
عادەت ئیستیغنا و شێوەش جەلالەن
ئەر جار جارێ نام چون منێ بەرۆ
خَرقُ العادَةێ زاهێر مەکەرۆ
ئەر ڕازیت وە یاد خەستەی دڵگیری
یا شێخ تۆ دایم نەقشی زەمیری
چ حاجەتەن دەس پەی قەڵەم بەروون
یادم نمەشی چەنیت یاد کەروون
پەی کەسێ خاسەن نامەی جە حوب کەیل
تازە بسانۆ وُضو جە جۆی مەیل
خۆ من هەر جە زوو وە مەیلت مەستم
هەر جانفیداکەی ڕۆکەی ئەلەستم
سێیەم، خەمگینیم جە دەس خەجڵەتەن
خەجڵەتم جە دەس سەختی غەفڵەتەن
یاران وێنەی ساف مەی وەکامەوە
ویەردەن، چون دورد هەر من مامەوە
گیای پەژموردەی تەژنەکەی بێشۆم
چەمەڕای وارای هەوری لوتفی تۆم
تۆ دەس وە ڕەشحەی ڕەحمت پەیاپەی
من وەی پڕخاوی حەیفەن یە تاکەی
تەنیای حەقیقی نەردێ بشانۆ
من و تۆ جە دەس من و تۆ سانۆ
تۆ بێتۆ لوتفت پەی من زیاد بۆ
من بێمن ڕۆحم وە خزمەت شاد بۆ

پەراوێز edit