ئاڵەکۆک

حەفید add_a_photo
حەفید شێعرەکانی شێخ مەحموود
٢٢. ڕەشید ئەم جارەش هەروەکوو جاران مەستی نەکەی
ڕەشید ئەم جارەش هەروەکوو جاران مەستی نەکەی
وەک زیافەتەکەی گازێ بە شۆربا خەستی نەکەی
بۆ ڕەشید مەستی

پەراوێز edit