ئاڵەکۆک

حەفید add_a_photo
حەفید شیعرەکانی شێخ مەحموود
١٨. لوتف و کەرەم و قەهری دەم و دەس نەفەسێکە
لوتف و کەرەم و قەهری دەم و دەس نەفەسێکە
هەر ساتە بە ڕەنگێک و لەسەر تەبعی کەسێکە
تەخریبی گوڵی یاسەمەن و باغی مەحەببەت
کرداری لەسەر کەیف و هەوایی تەرەسێکە

پەراوێز edit