ئاڵەکۆک

قانع add_a_photo
قانع باخچەی کوردستان
٢٧. گۆرانی شیوەن
هامسەران دەردێ...
سەر داوە لە دڵ، یەک گران دەردێ
ئاخ بۆ دڵسۆزێ، داخ بۆ هامفەردێ
یا یەکێ وەک خۆم، هەناسە سەردێ
دەس کەینە مل یەک دانیشین بە هەم
تێکەڵ بکەین دەرد، خەم لە بانی خەم
من بۆ ئەو شیوەن، ئەو بۆ من زاری
بدەین بە سەردا بە بێ قەراری
بەر پا کەین مەجلیس زایەڵە و ڕۆڕۆ
واوەیلا خەینە سەحرا و کەژ و کۆ
شمشاڵژەن، شل کە پەنجە لە سەر نەی!
چۆپی چەمەری مقامی وەی وەی
دەروێش! تۆ دینت، بەرزۆ کە دەفت
بگرە کەمەی دەف، بە هێزی کەفت
لێ دە لە مقام چەواشەی چەپگەرد
چەپگەردی دەوران، ساحێب موهرەی نەرد
تارچی! تارمووسکت با ڕیشەی دڵ بێ
مقامێ بڵێ با دڵ خەجڵ بێ
خۆش خوانان بانگ کەن، هەڵکەنە «قەتار»
فەردی مەولەوی دانەی گەوهەربار
تەموورەی ناڵە و کەمانچەی گریان
دەهۆڵی حەسرەت، عوودی ئەلفوغان
هەر یەک لە بەزمێ، هەر یەک لە دەنگێ
هەر یەک هەوایێ، هەر یەک لە ڕەنگێ
سا بدەنە یەک، بەزمی نەقارە
ئارامتان نەبێ سوبح و ئێوارە
بەشکم ساکن بێ گڕەی دەروونم
ببرژێتۆ زام جەرگی پڕ خوونم
سەرم لە وەسواس میحنەت ئازاد بێ
قەڵای مەینەتم یەکسەر بەر باد بێ
ساتێ سەر بێنم وە بانی سەرین
بیر دەم وە کردار زەمانەی بەرین
یادێ کەم لە حاڵ یاری دوور وڵات
دوور کەوتەی گەردوون، ڕەهەندەی بیسات
دەماخم بە بای وەتەن ڕووناک بێ
ئایەنەی دەروون لە خەفەت پاک بێ

پەراوێز edit