ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
٣٠. زاهدێ خەلوەت نشین پابەستێ کردارێ خوەیە
زاهدێ خەلوەت نشین پابەستێ کردارێ خوەیە
تاجرێ رحلەت گوزین دلدارێ دینارێ خوەیە
عاشقێ دلبەر حەبین دلدایێ دلدارێ خوەیە
دا بزانی هەر کەسەک بێ شوبهە غەمخوارێ خوەیە
بێ عەمەل تو ژ کەس مەکە هیڤی عەتاء و هممەتێ
بێ غەرەز ناکێشتن قەت کەس ژ بۆ کەس زەحمەتێ
کەس نەهن قەت هلگرت بارێ تە ئەو بێ ئوجرەتێ
گەر چ عیسا بت ئەوی فکرا کەر و بارێ خوەیە
هۆشیار بی! دا نەکی عومرێ خوە بێ حاسل تەلەف
لەو کو نادەت فایدە مال و گەنج و ئەولاد و خەلەف
ماجەرایا خزر و دیوارێ یەتیمی بوو سەلەف
ڤی زەمانی هەر کەسەک معمارێ دیوارێ خوەیە
جا نەزەر کە تو ب پێلا کو وە واقع بت سواش
گەر نەبیتن ئلتفات و مۆچە و دەبر و مەعاش
جندییێ رمبازێ فارس نادەتن جانی بەلاش
ساعەتا سەربازییێ هیڤی ژ سەردارێ خوەیە
خانیا زایع نەکەی عومرێ خوە ئەی نادان عەبەس
بێ تەلەب نابی ژ وەسلێ بەهرەمەند ئەی بوولهەوەس
سانعێ موتلەق کو نینە ئحتیاجەک وی ب کەس
لوتف و ئحسان ژی ئەوی دەرحەق تەلەبکارێ خوەیە

پەراوێز edit