ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
١٢٦. کەوا زەڕتایی یەکتایی دەڵێی خورشیدی ئافاقە
کەوا زەڕتایی یەکتایی دەڵێی خورشیدی ئافاقە
مەڵێ خورشیدی ئافاقە، بڵێ میهرێ کەوا تاقە
ڕەیاحین پەرچەم و، لالە کولاه و، یاسەمەن توڕڕە
بەنەفشە خاڵ و، نەرگس چاو و، گوڵ زار و سەمەن ساقە
بنازم دلبەری خۆم چەندە پڕ وەسف و چ بێ عەیبە:
بە چاو مەست و، بە دڵ هوشیار، بە ئەبرۆ جووت و هەم تاقە!
نەوای ئاهەنگی قَدْ قامَتْ تەریقی جەمعی زوههادە
قەد و قامت بە لەهجەی ڕاستی تووبایی عوششاقە
بە زوڵفی تۆیە وابەستە، لە من دڵ گەر پەرێشانە
بە ئەبرۆی تۆیە پەیوەستە، ئەگەر تاقەت لە من تاقە
بە نەهری کەوسەر و شیر و عەسەل چەند تینووە سۆفی
لەبی نالی دوچەندان بۆ لەبانی لەعلی موشتاقە

پەراوێز edit