ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
١٢٤. موشەخخەس لەشکری خەتتت لەسەر تەسخیری باڵایە
موشەخخەس لەشکری خەتتت لەسەر تەسخیری باڵایە
کە توڕڕەی میری میرانت نیشانەی سەبتی توغرایە
خوسووسەن هیندووی خەتتی بەیازی ڕوویی مەحموودم
لە موڵکی ڕۆمەدا ئێستەش (خەلیفە)ی شاری بەغدایە
لە بازاڕی مەحەببەتدا هەدییەی توحفەیی میران
لە بۆ خورشیدی تابانم پیاڵەی شۆخی مینایە
لە کۆهی نەجدە ئێستا کە وەکیلی قەیسی ماڵ وێران
منم مەجنوون و زنجیرم گرێی گێسوویی لەیلایە
کولاهی فەخر و تەعزیمم گەیشتە چەرخی ئەتڵەس ڕەنگ
کە بیستم قەلبی میرانم لەسەر مەملووکی ئاغایە
لە دنیا جەننەتی باقی تەلاری شاهییە، ساقی!
حەبیبە توڕڕەیی تەوقی ملی شیرین و عەزرایە
نیشانەی فەخرە بۆ من گەر بە سەر بێم نەک بە پێ، ئەمما
بە مەرگی تۆ قەسەم، شاهم! ، عوزر مەسمووعە، سەرمایە
بە حەققی تاری کاکۆڵی سەراپا لوولی ئەو شۆخە
ئەگەرچی پەشمە، ئەمما دڵ لە توڕڕەی زوڵفی سەودایە
موحەققەق مەشرەبی نالی لە شیعرا هەروەکوو خاکی
خەیاڵی کوردییە، بەیتی سەراپا زوڵفی دوو تایە

پەراوێز edit