ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
دەرمانی خەفەت: مەیە، مەیە، مەی
خەفەتبار نەکەی هەرگیز تەرکی کەی
هەرچی سەعاتێک خەم بڕەوێنێ
هەموو گەنجینەی سەر زەوی دێنێ
گەر لە حەوت عاسمان نیتە ئەستێرە
خۆت بە پیاوەتیی ئارەق بسپێرە
مەی ئەسلەحەیە لەشکرە، پەرچەم
شۆڕشە دژی دیکتاتۆڕی غەم
خەم موحتەکیرە دەمژێ خوێنی دڵ
بە مستی مەستی حەل دەبێ موشکڵ
لە زیندانی خەم یەخسیرم زەلیل
شۆڕشی سووری مەیی ناب دەخیل
لە دنیای مەستی ئیشتراکییە
فەڕقی هەژار و پادشا نییە
دنیا تازەیە لەبەر چاوی مەست
هێشتا تێی نەچوە پایەبەرز و پەست
مەستی چەند خۆشی، خەم بار دەکا لێت
کێ مەستی ناکا با پێی بڵێن شێت
***
هێندە ناهێنێ دنیا خەم بخۆی
ئامانەت هاتووی دەبێ زوو بڕۆی
خۆ بەتایبەتی ڕۆژانی پیری
باشە خوو بگری بە گۆشەگیری
بەبێ خەم بژی بەبێ خەم بمرە
گۆشەی تاریکی مەیخانە بگرە
بە مەستی بمرە بە مەستی هەستە
تا ڕۆژی مەحشەر یەک مەستی بەستە
سۆفی بەسیەتی ڕاستی مەپۆشە
وەرە لەگەڵ من پێکێک بنۆشە
ئێرە بۆ ئەولا وەکوو مەزرایە
کڵۆشی ڕیشت چی لێ دەرنایە
کێ لێرە مۆنە لەوێش هەر مۆنە
لێرە ڕووخۆش بین ئەوێش ئی خۆنە
١٩٥١/٠٧/٠٨ - بەغدا

پەراوێز edit