ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٤. هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت

هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت

بە خوێن پاراو کرا جێ ژوانی چۆڵت

دەسی دڵ بگرە خوێن ڕێژی هەتاکەی؟

بەزێکت بێ بە دڵداری کڵۆڵت

پەراوێز edit