ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٤. هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت

هروژمیان کردە دڵ تیپی مژۆڵت

بە خوێن پاراو کرا جێ ژوانی چۆڵت

دەسی دڵ بگرە خوێن ڕێژی هەتاکەی؟

بەزێکت بێ بە دڵداری کڵۆڵت

question_answer پەراوێز نووسین