ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٣٢. ژیانم چو هەژار و دەستەوئەژنۆ

ژیانم چو هەژار و دەستەوئەژنۆ

چلۆن روی داوە دەست و گەردنی تۆ؟ !

ژیانی دوایەشم بۆ تۆ خودای شەو

بەرەو رۆخۆش مەڕۆ، تۆزێک لە سەرخۆ

پەراوێز edit