ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٣٢. ژیانم چو هەژار و دەستەوئەژنۆ

ژیانم چو هەژار و دەستەوئەژنۆ

چلۆن روی داوە دەست و گەردنی تۆ؟!

ژیانی دوایەشم بۆ تۆ خودای شەو

بەرەو رۆخۆش مەڕۆ، تۆزێک لە سەرخۆ

question_answer پەراوێز نووسین