ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٣٠. شەوە دنیا وەکوو خاڵت سیاپۆش

شەوە دنیا وەکوو خاڵت سیاپۆش

وەرە با دەردەدڵ بکرێن فەرامۆش

دەسم دەستۆکە، با بتگرمە باوەش

ئەگەر مردم لە خۆشیان، چاوی تۆ خۆش

پەراوێز edit