ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٣٠. شەوە دنیا وەکوو خاڵت سیاپۆش

شەوە دنیا وەکوو خاڵت سیاپۆش

وەرە با دەردەدڵ بکرێن فەرامۆش

دەسم دەستۆکە، با بتگرمە باوەش

ئەگەر مردم لە خۆشیان، چاوی تۆ خۆش

question_answer پەراوێز نووسین