ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٢٢. دڵم دەیزانی رادەبری بەسەرما

دڵم دەیزانی رادەبری بەسەرما

بەڕێی کرد دوا هەناسێکی لەبەرما

بە چاوم ئاوڕشێنی رێگەتم کرد

گیان دەرکەوتە پێشواز و لەدەرما

پەراوێز edit