ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
١٦. دەبێ بە کوێ بگەی؟ هێشتا نەگەیوی

دەبێ بە کوێ بگەی؟ هێشتا نەگەیوی

لە روخسارا بەهەشتی، ڕۆژی، هەیوی!

هەزاران داود و دەنگی زەموری

دەبەر لێوت مرن کاتێ دەپەیوی

پەراوێز edit