ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
١٢. لە چەشنی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ

لە چەشنی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ

لە مار حەستەم ترن پرچی رەشی تۆ

بڵێم وەک چی دەچی؟ هەر گوڵ دەزانم

لە گوڵ ناسکترە ناسک لەشی تۆ

پەراوێز edit