ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
١٢. لە چەشنی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ

لە چەشنی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ

لە مار حەستەم ترن پرچی رەشی تۆ

بڵێم وەک چی دەچی؟ هەر گوڵ دەزانم

لە گوڵ ناسکترە ناسک لەشی تۆ

question_answer پەراوێز نووسین