ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٨٧. مانگی ڕەمەزان نزیکە و پێمان ئێژن

مانگی ڕەمەزان نزیکە و پێمان ئێژن

مەی هەرچی هەیە بڕێژن و مەیچێژن

من هێندە دەخۆمەوە لە کلکەی شابان

مەست و کەلەلا بۆی دەکەوم تا جێژن

گویند که ماه رمضان گشت پدید
من بعد به گرد باده نتوان گردید
در آخر شعبان بخورم چندان می
کاندر رمضان مست بیفتم تا عید!

پەراوێز edit