ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٨. گۆیا لە جەهەندەمن ئەڤیدار و مەست

گۆیا لە جەهەندەمن ئەڤیدار و مەست

بەم واتەیە پێکەنیم و گۆستی خۆم گەست

جێی چەند کەری کوڵکنە ئەگەر وابێ بەهەشت

یان چۆل و بیابان و کپە وەک لەپی دەست

گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف دل در آن نتوان بست
گر عاشق و میخواره به دوزخ باشند
فردا بینی بهشت همچون کف دست
ئەڵێن دۆزەخە جێی پیاوی سەرخۆش،
هەی قسەی بێ جێی دوور لە عەقڵ و هوش!
گەر عاشق و مەست گشت بچنە دۆزەخ،
بەهەشت ئەبێتە ناو لەپێکی بۆش!
«گۆران»

پەراوێز edit