ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٧٩. زۆری وەکوو مەی قەزا و قەدەر چاند و دروون

زۆری وەکوو مەی قەزا و قەدەر چاند و دروون

بێهوودە چ داگرم خەمی بوون و نەبوون؟

پیاڵێکی پڕم لە بادە بۆ تێکە وەخۆم

هەرچی دەبوو بێ و ببێ هەموو هاتن و چوون

دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
غم خوردن بیهوده نمیدارد سود
پر کن قدح می به کفم درنه زود
تا باز خورم که بودنیها همه بود

پەراوێز edit