ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٧٧. هۆ مامی هەوڕگەر! بەسە هەڵکەی دامان

هۆ مامی هەوڕگەر! بەسە هەڵکەی دامان

ئەو خەڵکە بە تۆ پێدەکەنن، تێت ڕامان

هەر لاشی هەژارە و سەری شا و خونکارە

سوڕی دەدەی و دەیکەیە دەفر و ئامان

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری
تا چند کنی بر گل مردم خواری
انگشت فریدون و کف کیخسرو
بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری

پەراوێز edit