ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٨. کاروانە ژیان، گەرەک بەلەز بم، ڕاکەم

کاروانە ژیان، گەرەک بەلەز بم، ڕاکەم

میوانی شەوی درێژی ژێر ئەم خاکەم

گیانم دەردەچوو، وتم وچانێک، فەرمووی:

دیواری لەشت شکستە چۆن بار ناکەم

بر پشت من از زمانه تو میاید
وز من همه کار نانکو میاید
جان عزم رحیل کرد و گفتم بهمرو
گفتا چه کنم خانه فرو میاید

پەراوێز edit