ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٥٣. ڕۆژ گەورەیە، چۆن بە تۆپەقوڕ وەیشێرم

ڕۆژ گەورەیە، چۆن بە تۆپەقوڕ وەیشێرم

زانام بە گەلێ نهێنی، خۆ دەبوێرم

زۆر پڕ لە گەواهێراتە دەریای بیرم

دەرخستن و شاندانی بە کەس ناوێرم

خورشید به گل نهفت می‌نتوانم
و اسراز زمانه گفت می‌نتوانم
از بحر تفکرم برآورد خرد
دری که ز بیم سفت می‌نتوانم

پەراوێز edit