ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٤٦. هاتن بە دەسی خۆم نەبوو هێنایانم

هاتن بە دەسی خۆم نەبوو هێنایانم

دەرچوونە دەریش چۆن و کەیە؟ نازانم

سەد خۆزگە نەهاتبام، نەچووبام، نەببام

لەم گێرە و کێشەدا ڕەحەت با گیانم

گر آمدنم به خود بدی نامدمی
ور نیز شدن به من بدی کی شدمی
به زان نبدی که اندر این دیر خراب
نه آمدمی نه شدمی نه بدمی

پەراوێز edit