ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٤٣. مەیخانە دەگەڵ هەمدڵ و هەمدەم خۆشە

مەیخانە دەگەڵ هەمدڵ و هەمدەم خۆشە

دەم بۆ دەم و دەستێ بەری بۆ مەم خۆشە

زگ کووپە نییە، لە مەی جمەی بێ دەم و ژەم

بۆ لەمپەری خەم، دەم دەم و کەم کەم خۆشە

گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور
بسیار مخور، ورد مکن، فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

پەراوێز edit