ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٤. گەردوون چتە؟ کێ بێ فەڕە ڕووت لێ ناوە

گەردوون چتە؟ کێ بێ فەڕە ڕووت لێ ناوە

تێر و تەسەلە و بەرێکی پڕ لە دراوە

بێ شێو سەر ئەنێنەوە هەزاران زانا

بم بوورە ئەگەرچی پیری، بیرت خاوە

ای چرخ! همی خسیس را چیز دهی
گرمابه و آسیا و کاریز دهی
آزاده به نان شب گروگان بنهد
شاید که بر این چنین فلک تیز دهی

پەراوێز edit