ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٢. وا باشە پەنا بەرینە بەر مەیخانە

وا باشە پەنا بەرینە بەر مەیخانە

حەفتا و دوو میللەت بەمەچی شەڕیانە؟

کەوتوونە بیابانی نەزانی، بێ ڕێ

کوێرن، لە شەوی ڕەشان و خۆ لێکدانە!

می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد
و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد
پرهیز مکن ز کیمیایی که از او
یک جرعه خوری هزار علت ببرد

پەراوێز edit