ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢٠. چاوبەستی فەلەک دەستی بڕیم کوێرانە

چاوبەستی فەلەک دەستی بڕیم کوێرانە

خستمیە جەهەندەمێک و ناوی ژیانە

دەردی مە، ئەگەر نەهاتووان بیزانن

ڕوو ناکەنە ئەم خەیمە شڕەی خەم خانە

افلاک که جز غم نفزایند دگر
ننهند بجا تا نربایند دگر
ناآمدگان اگر بدانند که ما
از دهر چه میکشیم نایند دگر

پەراوێز edit