ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢١٥. ڕاستت دەوێ کاکە؟ لێم ببیسی چاکە

ڕاستت دەوێ کاکە؟ لێم ببیسی چاکە

جوانێکی پەیاکە، بادەیەک پێدا کە

خوا کاری جیهانی کرد و لێی بۆوە ئیتر

لە سمێڵی من و ڕیشی تۆ بێ باکە

ای دوست حقیقت شنو از من سخنی
با باده لعل باش و با سیم تنی
کانکس که جهان کرد فراغت دارد
از سبلت چون تویی و ریش چو منی

پەراوێز edit