ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٠٣. ئەم گۆزە کە جێ ئاوی کرێکارێکە

ئەم گۆزە کە جێ ئاوی کرێکارێکە

چاو و دڵی چەند وەزیر و خونکارێکە

هەر پیاڵە مەیەک بە دەستی سەرخۆشێکە

کەللەی سەر و مێشکی ژیر و وشیارێکە

این کوزه که آبخواره مزدوری است
از دیده شاهست و دل دستوری است
هر کاسه می که بر کف مخموری است
از عارض مستی و لب مستوری است

پەراوێز edit