ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٠٠. خاکێ کە لە ژێر پێ و پەلی شوانانە

خاکێ کە لە ژێر پێ و پەلی شوانانە

سنگ و مەمک و کوڵم و دەمی جوانانە

هەر خشتێ لە کام قوژبنی دیوارێکە

یان شانی وەزیر یان سەری سوڵتانە

خاکی که بزیر پای هر نادانی است
کف صنمی و چهره‌ی جانانی است
هر خشت که بر کنگره ایوانی است
انگشت وزیر یا لب سلطانی است

پەراوێز edit